ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીના દારૂ બાબતે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *