‘ജനനി’ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിലൂടെ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാതപിതാക്കളുടെയും സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി

വ്യത്യസ്തമാര്‍ന്ന ഒരു ഒത്തുചേരലിന് വേദിയാവുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട്. ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ജനനി വന്ധ്യത ചികിത്സയിലൂടെ പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവരുടെ മാതപിതാക്കളുടെയും സംഗമം ആണ് ശ്രദ്ധേയമായത്.

TheLogicalNews

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by TheLogicalNews. Publisher: Kairali News

(Visited 1 times, 1 visits today)
The Logical News

FREE
VIEW
canlı bahis