ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പ്രവാസി മലയാളി ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി കടുത്ത ചൂടില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പബ്ലിക് പാര്‍ക്കില്‍

മനാമ : ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ പ്രവാസി മലയാളി ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി കടുത്ത ചൂടില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പബ്ലിക് പാര്‍ക്കില്‍. ബഹ്‌റൈനിലായിരുന്നു സംഭവം. ബഹ്‌റൈനിലെ അത്യുഷ്ണ

Read more