പതിവ് തെറ്റിയില്ല; യൂറോപ്യനായ ഹന്‍ഡ്കെയ്ക്ക് പുരസ്കാരം സാഹിത്യ നോബല്‍ പട്ടികയിലെ 15-ാം വനിതയായി ഓള്‍ഗ

സ്റ്റോക്ക് ഹോം: പുരുഷ-യൂറോ കേന്ദ്രീകൃതമായ പുരസ്കാരസമര്‍പ്പണമായിരിക്കില്ല ഇത്തവണ എന്ന സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചവര്‍ക്ക് തെറ്റി. ഇത്തവണയും അതിന് മാറ്റമുണ്ടായില്ല. യൂറോപ്യനായ പീറ്റര്‍ ഹന്‍ഡ്കെയ്ക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടി. നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും വിവര്‍ത്തകനുമായ ഓസ്ട്രിയന്‍ … Read more

The Logical News - TLN

FREE
VIEW
canlı bahis